รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ ภายใต้ “โครงการรณรงค์ เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย 2561

1522422226994 1522422205085 1522422187961

วันนี้ (30 มี.ค.61) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น. เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม คณะที่ปรึกษาขับเคลื่อนงาน ปป. คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะนางสาวไทย ศิลปิน ดารา นักแสดง และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ ภายใต้ “โครงการรณรงค์ เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย 2561 Safety Songkran Festival 2018” ในพื้นที่บริเวณ ถนนข้าวสาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
ตามที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมาก เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์ และวันครอบครัวตามประเพณี หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ บางแห่งอาจมีการจัดกิจกรรม หรืองานรื่นเริง ที่มีประชาชนหรือชาวต่างชาติ ร่วมงานจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหา ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ หรือความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักและให้ความสำคัญ กับสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้หน่วยเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกหน่วย บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน

15224221984141522422192507

ทั้งดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ ได้มีการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ทั่วประเทศ การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เข้ามาเสริมการทำงาน การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR Code เพื่อเป็นการยกระดับ การให้บริการประชาชน ทั้งในการรับแจ้งเหตุ หรือแจ้งเตือน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ใส่ความเห็น