ผบช.สตม.มอบโต็ะ เก้าอี้เรียน จำนวน 170 ชุด  ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดอุทัยธานี

ผบช.สตม.มอบโต็ะ เก้าอี้เรียน จำนวน 170 ชุด  ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดอุทัยธานี

26พ.ย.61  เมื่อเวลา 09.00น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผบช.สตม. เดินทางไปมอบโต็ะและเก้าอี้เรียน ซึ่งทำจากวัสดุ ไม้ยางพารา คุณภาพดีให้โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคน ในเขตจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านทัพยายปอน อ.ลานสัก

2.โรงเรียนบ้านวังผาลาด อ.หนองฉาง

3.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2  อ.ลานสัก

4.โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อ.ลานสัก

5.โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.ลานสัก

6.โรงเรียนบ้านคลองหวาย อ.บ้านไร่

พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผบช.สตม.กล่าวว่าในวันนี้มีเจตนาและจิตอาสากุศลที่จะบริจาคสิ่งของและวัสดุการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะ ในพื่นที่ทุรกันดารและห่างไกลโดยมุ่งหวัง ให้เด็กนักเรียนดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนในเขตชุมชนเมืองทั่วไป อันจะส่งผลฝห้เด็กนักเรียนได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น