ผบช.สตม. ลงนามบันทึกการหารือ ความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-มาเลย์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562

ผบช.สตม. ลงนามบันทึกการหารือ ความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-มาเลย์

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พลตำรวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกการหารือ ระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย โดย พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย โดย ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮารูน (Tan Sri Dato’ Sri Mohammad Fuzi bin Harun) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน อาหมัด (Dato’ Mohd Zulfikar bin Ahmad) ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและหนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมไปถึงด้านการตรวจคนเข้าเมือง ที่ส่งผลต่อราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วย การหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือในการประสานงานการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความ เป็นมืออาชีพ การประชุมและการสัมมนา ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน รวมไปถึงความร่วมมือ ในหัวข้ออื่นๆ ซึ่งจะมีการตกลงร่วมกันโดยพหุภาคี
การลงนามบันทึกการหารือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองในครั้งนี้ มีพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮารูน (Tan Sri Dato’ Sri Mohammad Fuzi bin Harun) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน อาหมัด (Dato’ Mohd Zulfikar bin Ahmad) ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและหนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นผู้แทนของทั้งสองประเทศ
พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสำนักงานตรวจคนเมืองของประเทศไทย กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มาหารือและร่วมลงนาม เพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของการข้ามพรมแดนของบุคคลทั้งสองประเทศอย่างถูกกฎหมาย ขั้นตอนตรวจคนเข้า – ออกเมือง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมโลกเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง แรงงานผิดกฎหมาย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความผาสุก ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยได้มีการเน้นย้ำถึงการ ใช้มาตรการการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคาม ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม และเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า ทั้งไทยและมาเลเซีย จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานร่วมกันภายใต้แนวทาง “วันทีมวันเวิลด์” คือ ตำรวจทั้งโลกเป็นทีมเดียวกัน ในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งการผ่านแดน การตรวจคัดกรอง การจัดเก็บข้อมูลบุคคล-ยานพาหนะ เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่าง สองประเทศสะดวกมากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
……………………………….

ใส่ความเห็น