สตม. หัวข้อข่าว โครงการปรับปรุงระบบบริการช่อง FAST TRACK ปี 2562

สตม. หัวข้อข่าว โครงการปรับปรุงระบบบริการช่อง FAST TRACK ปี 2562

⁃ ปี 2554 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินประเทศไทย(AOC)และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันตามคำร้องขออำนวยความสะดวก AOC โดยอนุญาติให้บริการ PREMIUM LANE สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่สามารถผ่านช่องทางตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ได้
⁃ ปี 2662 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิและสายการบิน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อการให้บริการจากเดิมเป็น ช่อง FAST TRACK สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจโดยมีการปรับปรุงดังต่อไปนี้
1 ด้านกายภาพ
⁃ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้เดินทาง สามารถทราบเส้นทางมายังจุด FAST TRACK จากป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ
⁃ มีการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า ขาเข้าและขาออก ช่องทางเดินและจุดตรวจ FAST TRACK ให้สวยงามทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ผู้เดินทางเกิดการประทับใจจากการใช้บริการ

⁃ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ และสายการบิน
2 ด้านบริหารจัดการบัตร
⁃ มีระบบสารสนเทศในการควบคุมการจัดพิมพ์บัตร FAST TRACK
⁃ มีระบบสารสนเทศในการอนุมัติการเบิกบัตร สถานะบัตร
⁃ ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการปลอมบัตรหรือการวนซำ้ได้

ใส่ความเห็น