การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”

การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว” ​​ตามนโยบายรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีการประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว

“การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”

​​ตามนโยบายรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีการประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว
ผ่านสื่อในประเทศและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลัก และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล ได้มีนโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง
Visa On Arrival ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2562 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงด้านบริการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจัดทำโครงการ
“การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”
​​วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ประตูทางเข้าโซน Fast Track – Arrival Zone พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1 , นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้ร่วมพิธี เปิดใช้ “การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว” เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมมือกับบริษัท VFS GLOBAL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลและภารกิจทางการทูตเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหานี้ที่ไม่เพียงแต่นำความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว แต่คำนึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อนุญาตให้ตรวจสอบผู้เดินทางก่อนที่จะมาถึง โดยช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการที่เคาน์เตอร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยและผู้เดินทางจะได้รับการพิจารณาผ่านทางออนไลน์ก่อนการเดินทางเพื่อลดการรอคอยที่สนามบิน รวมทั้งไม่ต้องกรอกเอกสารใด ๆ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เนินการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

โดยเปลี่ยนชื่อการให้บริการจากเดิมเป็นช่อง FAST TRACK ปรับปรุงพื้นที่ขาเข้าและขาออก ช่องทางเดิน และจุดตรวจ FAST TRACK ให้สวยงาม ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ผู้เดินทางเกิดความประทับใจจากการใช้บริการ

ใส่ความเห็น