ปฏิบัติการ “ล้างท่อรอลอยกระทง illegal exhaust pipes control during Loy Kratong Festive season”

ใส่ความเห็น