น1.เยี่ยมกำลังพลและตรวจความเรียบร้อยพร้อมทั้งมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อ บำรุงขวัญและกำลังใจ

ใส่ความเห็น