สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ “วีลดี” เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการในพื้นที่ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ใส่ความเห็น